Kataloog: Soolapaberfotod Eesti Ajaloomuuseumi fotokogus

Soolapaberfotod – esimesed püsivad fotod paberil – tulid päevapiltnike seas laiemasse kasutusse 1850.aastatel vahetult pärast dagerrotüüpe ning samaaegselt ambrotüüpide ja ferrotüüpidega, mida tänapäeval käsitletakse rariteetse fotomaterjalina. Ometi ei ole soolapaberfotosid eelnimetatutega võrdselt väärtuslikuks peetud. Kuna soolapaberfoto kujutisekandjaks on paber, mis on fotopõhimikuks tänaseni, tundub mistahes paberfoto justkui ühesugune ja tavaline. Ka Eestis ei ole soolapabermenetluse uurimisega pikemalt tegeletud, sest ei ole nähtud vajadust neid teistest paberpõhimikul fotodest erinevalt käsitleda. Samas on fotokogude digiteerimisprioriteedid muutumas. Teadlikes mäluasutustes on tavaks kõik fotod, mis on valmistatud enne 1860.-1870. aastaid, esmajärjekorras digiteerida. Nende hulka kuuluvad ka soolapaberfotod. Neid valmistati suhteliselt vähe, kuna fotograafia polnud siis veel väga levinud ning neid on säilinud suhteliselt vähe, kuna niivõrd varane fotopaber on kõikvõimalikele kahjustustele väga aldis.

Käesolev kataloog pakub ülevaate Eesti Ajaloomuuseumi fotokogus leiduvatest soolapaberfotodest. Enamus soolapaberfotosid on muuseumisse saabunud koos Eestimaa Kirjanduse Ühingu ja Õpetatud Eesti Seltsi kogudega. Kataloogis on esindatud näiteks piltnike Georg Friedrich Schlateri, August Matthias Hageni ja Charles Borchardti töid 1850.-1870.aastatest. Võib öelda, et kataloogis leidub üsna kaalukas osa Eesti varaseimat fotopärandit. Mitmed siinsed pildid on leidnud äramärkimist ja reprodutseerimist näiteks Peeter Toominga ja Kaljula Tedre Eesti fotoajalugu käsitlevates raamatutes.

Kataloog valmis Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna II kursuse tudengi Kadi Sikka kursusetööna. Töö juhendajaks oli Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu konservaator-koguhoidja Merilis Roosalu. Kataloogi valmimisel olid suureks abiks Milan Pening Eesti Ajaloomuuseumi arhiivist ja Andres Uueni Ennistuskojast Kanut.

Eesti Ajaloomuuseum, 2010

Kontakt: Merilis Roosalu merilis(at)ajaloomuuseum.ee